Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld om inzicht te geven in het gebruik van persoonsgegevens door Marijn Burghouts Kleding B.V. en alle aan haar gelieerde besloten vennootschappen. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij beschermen persoonsgegevens van medewerkers, consumenten, relaties en derden en verwerken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bedrijf omschrijving

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken door betrokkenen, transacties met klanten en overeenkomsten met klanten van Marijn Burghouts Kleding B.V., Helftheuvelpassage 71, 5224 AB, ’s-Hertogenbosch. Door gebruik te maken van onze website (www.burghoutsherenmode.nl en aangesloten domeinen) en onze diensten gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Marijn Burghouts Kleding B.V., hierna Marijn Burghouts genoemd, is een herenmodezaak, sinds 1969 gevestigd in de Helftheuvelpassage te ’s-Hertogenbosch. Bij de Kamer van Koophandel zijn wij geregistreerd onder nummer 16074114. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 073 621 72 88 en per e-mail op info@burghoutsmode.nl.

Wijziging privacyverklaring

Marijn Burghouts behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Door het geregeld raadplegen van deze privacyverklaring blijft u op de hoogte van de mogelijke wijzigingen. U kunt deze versie voor uw eigen administratie ook opslaan op uw pc. De oude versie van ons privacystatement is ook altijd te vinden op onze website.

Doel gegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst voor dienstverlening wordt verwerkt. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Wij gaan zorgvuldig te werk bij het verwerken van deze gegevens.
Marijn Burghouts kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marijn Burghouts en/of omdat u deze zelf telefonisch of schriftelijk (mail,
post en bij het invullen van een formulier of het plaatsen van een order op de website) verstrekt. Marijn Burghouts kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Volledige naam
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Rekeningnummer
 • Kledingmaten
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • IP-adres
 • MAC-adres
 • Gegevens over uw gebruik van onze website
 • Cookies

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te doen, dan zullen wij dit specifiek aan de betreffende persoon communiceren.
Bepaalde gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. Het verschilt per dienst welke gegevens dit zijn. Uw e-mailadres hebben wij bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Uw adres hebben we nodig om een order te versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Marijn Burghouts de betreffende dienst niet aanbieden.

Doel gebruik van persoonsgegevens

Marijn Burghouts verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang, en voor uitvoering van overeenkomsten met klanten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Marijn Burghouts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marijn Burghouts) tussen zit.

Verwerken persoonsgegevens van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder en voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burghoutsmode.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens delen met derden

Marijn Burghouts verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Marijn Burghouts gebruikt uw persoonsgegevens voor:
1. Relatiebeheer
2. Bestellingen
3. Uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
4. Nazorg na afronding order
5. Product- en dienstontwikkeling
6. Bepalen van strategie en beleid
7. Inzicht krijgen in klanten- en relatiebestand
8. Verzenden van onze nieuwsbrief en mailingen
9. Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
10. U informeren over wijzigingen/ontwikkelingen van onze diensten en producten
11. Om goederen en diensten bij u af te leveren
12. Inzicht verkrijgen in en verbeteren van de resultaten van de website en afstemmen aanbod a.d.h.v. uw gedrag op de website

Analyse van websiteresultaten

Marijn Burghouts maakt gebruik van analyseprogramma van Google om te bekijken hoe de website presteert en om deze te optimaliseren voor websitegebruikers. De verkregen informatie wordt automatisch overgebracht naar en door Google en opgeslagen op hun servers. Aangezien hun servers zijn gevestigd in Europa, vallen zij ook onder de AVG en dienen zij op een veilige en betrouwbare manier met uw gegevens om te gaan.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of wanneer derden de informatie namens Google verwerken (sub-verwerker). Marijn Burghouts heeft hier geen invloed op.
Marijn Burghouts gebruikt functionele en analytische cookies. Meer informatie over cookies op onze website vindt u in onze cookieverklaring. Hier vindt u ook hoe u cookies kunt blokkeren.

Vacatures en sollicitaties

Indien u solliciteert bij Marijn Burghouts voorziet u ons doelbewust van uw persoonsgegevens. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om. Onafhankelijk van of u telefonisch of per mail solliciteert, worden uw gegevens per mail intern gecommuniceerd en opgeslagen op onze server. Uw persoonsgegevens worden binnen een maand na de
sollicitatieprocedure handmatig verwijderd. Uw gegevens verkregen uit sollicitaties worden in geen geval zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Websites van derden

Onze privacyverklaring is van toepassing op de websites die onder het beheer van Marijn Burghouts vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de websites waarnaar wij linken vanaf onze website. Raadpleeg de privacyverklaringen van desbetreffende websites voor hun voorwaarden. Marijn Burghouts is ook niet verantwoordelijk voor links vanaf andere websites naar onze website.
Opslag periode van persoonsgegevens
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Marijn Burghouts, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten of mogen bewaren.

Relatiebeheer en uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten

Op het moment dat u per mail contact opneemt met Marijn Burghouts, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgenomen op onze mailserver. Die digitale mails worden tot maximaal vijftien jaar terug bewaard.
Wanneer u telefonisch contact opneemt met Marijn Burghouts wordt uw telefoonnummer opgeslagen in de belgeschiedenis op het telefoontoestel en vastgelegd bij onze vaste telefonieleverancier. Telefoongesprekken worden niet opgenomen. De belgeschiedenis wordt na 2 maanden automatisch verwijderd op het telefoontoestel en geanonimiseerd bij de telefonieleverancier.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.
Heeft u bezwaar tegen het opslaan van uw gegevens voor relatiebeheer-doeleinden, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via info@burghoutsmode.nl. Vermeld hierbij uw verzoek en contactgegevens. Betrokkenen met een dergelijk verzoek wordt altijd gevraagd om identificatiegegevens, zodat gegevens niet onrechtmatig aan verkeerde personen wordt verstrekt. We zullen daarna uw gegevens verwijderen of zoeken in overleg met u naar een passende oplossing (bijvoorbeeld alleen bepaalde gegevens verwijderen).

Bepalen van strategie en beleid en inzicht in klanten- en relatiebestand

Het klantenbestand en meer commerciële informatie wordt gebruikt voor het bepalen van een bedrijfsstrategie en opstellen van bijbehorend beleid. Dit zijn interne analyses en documenten en dit wordt niet gedeeld met derden.

Verzenden van onze nieuwsbrief en mailingen en u informeren over wijzigingen/ontwikkelingen van onze diensten en producten

De gegevens die u doorgeeft bij aanmelding voor de nieuwsbrief blijven opgeslagen tot u zichzelf afmeldt voor deze nieuwsbrief. U kunt zelf tussendoor ook uw gegevens wijzigen, zie hiervoor de paragraaf ‘MailChimp’ hieronder.
MailChimp
De persoonsgegevens verkregen bij aanmelding van de nieuwsbrief (voornaam, achternaam en e- mailadres) worden automatisch opgeslagen in MailChimp. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van MailChimp. Een inschrijfbevestiging wordt automatisch verzonden naar onze mailserver. Deze mail wordt verwijderd binnen een maand na aanmelding. Met de aanmelding van de nieuwsbrief geeft u ons toestemming om u een aantal maal per jaar een mail te sturen met informatie over onze producten, onze merken en aanbiedingen. De toestemming geeft u door middel van een double opt-in, hiermee wordt vastgesteld dat u zichzelf aanmeldt, en niemand anders voor u. U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door de optie ‘afmelden’ onderaan de mailing of door het opnieuw invullen van het aanmeldformulier op onze website. Het systeem herkent dan uw gegevens en vraagt of u uw profiel wil bijwerken. U krijgt een mail en via de link daarin kunt u zich uitschrijven.

Inzicht verkrijgen in en verbeteren van de resultaten van de website en afstemmen aanbod aan de hand van uw gedrag op de website

Wij maken op onze website gebruik van functionele en analytische cookies. Hiermee wordt het gedrag van websitebezoekers vastgelegd, bijvoorbeeld hoeveel pagina’s men bezoekt en hoe lang men op de website blijft.
Indien u het contactformulier op onze website invult en/of een order plaatst laat u actief uw gegevens achter. Deze gegevens worden automatisch per mail verstuurd naar de mailserver van Marijn Burghouts. De gegevens worden opgeslagen op onze server van onze hostingpartij.
Het ingevulde contactformulier op onze mailserver blijft bewaard tot maximaal een maand na de afhandeling van de vraag of opmerking. Daarna wordt de mail verwijderd.

Plaatsen van bestellingen

Om te kunnen voldoen aan orders moet Marijn Burghouts uw gegevens delen met derden. Zonder het delen van deze gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren, bijvoorbeeld voor het verzenden van de bestelde producten.
Recht op inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens
U heeft het recht om op te vragen welke gegevens wij van u vastleggen en welke gegevens bewaard worden. Wij verzamelen deze informatie dan en leveren deze aan. Daarnaast heeft u het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen (uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u zelf wijzigen, zie hiervoor de paragraaf ‘MailChimp’). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@burghoutsmode.nl. Wanneer het inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie betreft, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U vindt deze terug in de instellingen van uw browser.
Wij nemen na uw verzoek contact op om uw aanvraag te verifiëren, om misbruik te voorkomen. Daarna zullen wij zo snel mogelijk, minimaal binnen zes weken, aan uw verzoek voldoen.

Recht op overdracht

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marijn Burghouts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Recht op het indienen van een klacht

Wanneer u ontevreden bent over onze producten of dienstverlening betreuren wij dit en stellen wij het op prijs als u hierover contact met ons opneemt. Wij zullen de klacht dan, in overleg met u, zo snel en goed mogelijk oplossen. U kunt contact met ons opnemen op 073-621 72 88 of info@burghoutsmode.nl. Ook klachten met betrekking tot privacy kunt u op deze manier melden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Indien u een privacy-klacht elders in wil dienen, kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Marijn Burghouts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn gepaste privacymaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en datalekken. Als u hier meer informatie over wenst, kunt u dit kenbaar maken d.m.v. een mail aan info@burghoutsmode.nl.
De website van Marijn Burghouts maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit certificaat versleutelt onze website, waardoor uw gegevens beschermd zijn.
Ondanks alle beveiligingsmaatregelen, is uw privacy door het gebruik van internet nooit 100% te waarborgen. Marijn Burghouts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van virussen, computerstoringen, technische mankementen, etc.

Melding maken

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, u een vermoeden heeft van een datalek, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marijn Burghouts verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via 073-621 72 88 of via info@burghoutsmode.nl. Mocht u gebreken of verbeteringen zien dan kunt u dit ook aan ons doorgeven.


Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via info@burghoutsmode.nl of telefonisch via 073-621 72 88.